Bråk

(. "Två ögon i mörkret,"
  "två liv som möts."
  "I mörkret blir vi sanna,"
  "i mörkret lutar vi oss mot varandra."
  "Facklor som lyser upp,"
  "Tåras för att skänka tröst.")

(. "Ibland vi spänner känslors båge"
  "och stångas mot urberg:"
  "av osäkerhet,"
  "av okunskap,"
  "av onda tillfälligheter.")

(. "Det märkliga här är"
  "hur stort detta motstånd än är,"
  "ögon som vattnas öppnar"
  "upp en spricka:"
  "så att vi kan andas,"
  "så att liv kan flöda,"
  "så att kärlek kan mötas,"
  "och sedan en varm kram"
  "som tinar våra hjärtan.")

links

social