Other articles


 1. Dans

  (. "Ord viskar i natten."
    "Du sover med öronen öppna"
    "och sakta nynnar dina känslor"
    "en öm melodi.")
  
  (. "Visst dansen kan vara vild,"
    "men också i nuet,"
    "stunden,"
    "i väntan på ett nytt andetag,"
    "ter sig mörkret ljust.")
  
  (. "Sällan är själen"
    "något skrämmande"
    "även om våra ögon är förbundna."
    "Vi litar …
  read more
 2. Förgänglighet

  (. "Visst konturerna av oss alla"
    "suddas ut."
    "Armar och huvud försvinner"
    "på stenens byst och kvar,"
    "ett märke i tiden.")
  
  (. "Även en runa försvinner"
    "lite för varje frostnatt"
    "och vattendroppe."
    "Men är det så illa,")
  
  (. "varför ska vi synas i evig tid"
    "utan att nya ideer får födas,"
    "nya ljusglimtar …
  read more
 3. Vänskap

  (. "Lite av dig finns i mig."
    "Lite av mig finns i dig"
    "och när jag ser på dig lär jag om mig."
    "När du ser på mig så tar du mig i en dans"
    "och vi far fram.")
  
  (. "Vild hysterisk dans"
    "liksom långsam elegant,"
    "låter tiden smeka oss varma,"
    "i …
  read more
 4. Bråk

  (. "Två ögon i mörkret,"
    "två liv som möts."
    "I mörkret blir vi sanna,"
    "i mörkret lutar vi oss mot varandra."
    "Facklor som lyser upp,"
    "Tåras för att skänka tröst.")
  
  (. "Ibland vi spänner känslors båge"
    "och stångas mot urberg:"
    "av osäkerhet,"
    "av okunskap,"
    "av onda tillfälligheter.")
  
  (. "Det märkliga här är"
    "hur …
  read more
 5. Turas om

  (. "Hotet närmar sig"
    "och ömhetens öga blinkar tvärt"
    "för att kunna parera och släppa fram"
    "soldaten inom oss.")
  
  (. "Humaniserade känslor försvinner,"
    "och enkla sinnen leder oss i vårt försvar."
    " Vi kan alla låsas i detta,"
    "få ett stenhjärta"
    "och glömma de sånger som sjöngs för oss.")
  
  (. " Men så öppnas porten …
  read more

links

social