Dans

(. "Ord viskar i natten."
  "Du sover med öronen öppna"
  "och sakta nynnar dina känslor"
  "en öm melodi.")

(. "Visst dansen kan vara vild,"
  "men också i nuet,"
  "stunden,"
  "i väntan på ett nytt andetag,"
  "ter sig mörkret ljust.")

(. "Sällan är själen"
  "något skrämmande"
  "även om våra ögon är förbundna."
  "Vi litar till hur vi dansar ut"
  "på sinnenas golv.")

(. "Det golv som förbinder"
  "oss alla i ord och stämningsljus."
  "Det du säger"
  "tänker jag mig själv"
  "i en dans med,"
  "åtminstone inne i det täta svarta.")

(. "Jag vet det inte,"
  "men jag känner dig mer än jag vill tro."
  "Du känner inte mig"
  "och även om vi inte vet det"
  "har vi dansat sedan barndomen."
  "Samma dans,"
  "i känslors och själslivets balsal.")

(. "Vi alla dricker ur samma källa,"
  "och runt går denna vals,"
  "mellan mig"
  "dig"
  "vi,"
  "oss alla.")

links

social