Dans

 

 

 

 

 

Ord viskar i natten.

Du sover med öronen öppna

och sakta nynnar dina känslor

en öm melodi.

 

Visst dansen kan vara vild,

men också i nuet,

stunden,

i väntan på ett nytt andetag,

ter sig mörkret ljust.

 

Sällan är själen

något skrämmande

även om våra ögon är förbundna.

Vi litar till hur vi dansar ut

på sinnenas golv.

 

Det golv som förbinder

oss alla i ord och stämningsljus.

Det du säger

tänker jag mig själv

i en dans med,

åtminstone inne i det täta svarta.

 

Jag vet det inte,

men jag känner dig mer än jag vill tro.

Du känner inte mig

och även om vi inte vet det

har vi dansat sedan barndomen.

Samma dans,

i känslors och själslivets balsal.

 

Vi alla dricker ur samma källa,

och runt går denna vals,

mellan mig

dig

vi,

oss alla."

 

links

social