Förgänglighet

(. "Visst konturerna av oss alla"
  "suddas ut."
  "Armar och huvud försvinner"
  "på stenens byst och kvar,"
  "ett märke i tiden.")

(. "Även en runa försvinner"
  "lite för varje frostnatt"
  "och vattendroppe."
  "Men är det så illa,")

(. "varför ska vi synas i evig tid"
  "utan att nya ideer får födas,"
  "nya ljusglimtar får tändas,"
  "för en stund.")

(. "Vi finns inom de vi håller kära"
  "och vi vaggar dem så gärna,"
  "nu liksom sen."
  "Men sedan,"
  "när nästa generation tar vid,"
  "så suddas våra konturer ut.")

(. "Vi blandas i livets kreation"
  "till nya ord,"
  "nya ansikten,"
  "ny vänskap."
  "Gobelängen slutas aldrig att vävas"
  "och den magiska tråden"
  "av våra tårar"
  "och kärlek"
  "träs igenom livets nät"
  "ännu en gång,"
  "ännu en gång.")

(. "Sakta vevas väven fram"
  "och naturens vackra magi"
  "tar nya vägar,"
  "vid varje nytt andetag.")

links

social